Förlängd anmälning!

Det är inte för sent att anmäla sig till vår byggnadsvårdskurs i maj, skynda att mejla intresse så att du inte missar denna fantastiska vecka. Titta på kurssidan för mer info och schema. 

Bilden här nedan visar huset som deltagarna bor i, ett kvarter från det ännu större renoveringsobjektet.

Målarkursen i juni har två platser kvar, sedan är den full.

Huset i Bize är nu uthyrt fram till och med tredje veckan i augusti. Några veckor i maj och september är också lediga.


20171119 131727
© Birgitta Elfström  2015-17, Design: aredal.se